Sukuhistoriaa

Määttästen suvun historiaa yhteenvetona

Sukututkimustemme keskeiset tulokset on koottu seuraavassa yhteenvedoksi.  Luvut 1 ja 2 ovat kokonaan uusia.  Osa väittämistä on olettamuksia, mutta kaikkien tueksi löytyy kunnon perusteluja, joista valtaosa löytyy sukukirjojemme sivuilta. 

 

1. Määttästen suvun yleisrakenne ja kehitys yhteenvetona

Nimisuku Määttänen on sukuseuramme ja sukukirjamme peruste.  Sukunimen Määttänen omaksunut Kalloin/Määttäin (PHp) vävyhaara (noin 1350 nykynimeä) on kirjassa integroitu kanta-sukuun, kuten edelleen myös senkin vastaavat vävyhaarat kuten "Pohjalais-Määttäset" sukutaulustossa Ba (yli 200 nykynimeä).  Merkittävin poikkeava uusi tieto on, että oletus PHp-haaran sukulaisuudesta Kallo- ja Kallonen-sukujen kanssa näyttää olevan virheellinen.

Mieslinjojen perusteella (Y-DNA tutkimuksen vahvistamana) kokonaiskuva saa uuden muodon, jossa nimisukumme Määttänen jakaantuu kahteen erilliseen sukulinjaan 

a.   Määttää/Määttäin kantasuku, mikä syntyi äyräpäänjärven tienoilla viimeistään 1200-luvulla ja muutti mieslinjojen osalta kokonaisuudessaan muualle 1600-luvun loppuun mennessä.  Näistä muuttajista syntyivät sukuhaaramme Raudussa, Pyhäjärvellä ja Pohjois-Karjalassa.   

b.   Kalloin/Määttäin vävysuku, mikä syntyi 1530-luvulla uuden yhtiömiehen tullessa Määttälän kylään Määttäin-taloon.  Sukukirjassamme tätä sukua on kutsuttu Pekka Heikinpoika Määttäsen sukuhaaraksi.  Siihen kuuluvat kaikki myöhemmät sukuhaaramme Vanhan äyräpään Kihlakunnan alueella. 

Mieslinjoja omaa sukuamme laajemmin tarkastellen kummallakin Määttästen sukulinjalla on oma lähisukujensa ryhmä, kumpikin noin 1400-luvulta lähtien syntyneitä   Läheisyys on ryhmäkohtainen (nimikkeet omatekoisia) ja melko selvästi vahvempi kuin muiden suomalaisten sukujen kanssa.  Kummassakin eri nimisukujen lähin yhteinen esi-isä näyttää olevan lähes yhtä lähellä kuin kunkin suvun eri osahaaroilla keskenään.

a.    Sukuryhmä M, joukko peruskarjalaiseen N1c1-Laatokka haplotyyppiin kuuluvia isälinjoja (tämä on itse asiassa todellinen perussuku Määttää/Määttäin, mutta sukuseuroina nimisuvut lienevät edelleen paras malli).

-Määttä-suku

-Määttäsistä Vanhasta äyräpään Kihlakunnasta muualle muuttaneet sukuhaarat

-Ainakin osa Multasista

-Todennäköisesti melkoinen joukko pienempiä sukuja ja sukuhaaroja, joista on vain yhden näytteen tai ei vielä lainkaan geneettisiä Y-DNA tietoja riittävällä markkerimäärällä.

b.    Sukuryhmä K, joukko skandinaavisperäiseen I1d-Bothnia haplotyyppiin kuuluvia isälinjoja (tämä on selvästi joukko erillisiä "veljessukuja").

-Kalloin/Määttäin sukuhaara Määttästen suvussa

-Nevalaisten suku

-Kaartisten suku

-Kortelaisten suku

-Todennäköisesti melkoinen joukko pienempiä sukuja ja sukuhaaroja, joista on vain yhden näytteen tai ei vielä lainkaan geneettisiä Y-DNA tietoja riittävällä markkerimäärällä.

2.  Määttästen suvun isälinjojen kulkeutuminen äyräpäänjärvelle

Tässä esitetty yleiskuva perustuu geneettisiin kehitystiedostoihin, omat Y-DNA tutkimuksemme ovat määrittäneet "meidän paikkamme" tuossa yleisessä kehityksessä.  Sukukirjamme täydennysosassa on on yksityiskohtaisempaa tietoa.

Kuvassa 1 on kaavamaisesti esitetty esi-isiemme vaellus äyräpäänjärven rantamille parin viime vuosituhannen aikana.  Nämä siirtymiset ovat voineet tapahtua pienin askelin, aivan kuin näitä edeltäneet vaellukset tuhansia kilometrejä halki Euroopan.  Varsinkaan niissä aiemmissa mitään päämäärää ei liene ollut tiedossa, vaan vähän kerrallaan etsittiin parempia elämisen olosuhteita.

 

"Karhoa Karjala"
- Kannaksen, Kanneljärven ja Hämeenkylän Määttästen historiaa
- Juhani Määttänen

 

 


"Karhoa Karjala" (kuvaselaus)


"Karhoa Karjala" (skaalautuva pdf)