Sukuseura

Sukuseuran vaakuna
Sukuneuston kokous 2018
Vasemmalla Puheenjohtaja 2018 Hannu Kalevi Määttänen

Määttästen Sukuseura ry

Sukuseuratoiminnan kehittymisestä

• Herman Joonaksenpoika Määttänen aloitti jo ennen sotia järjestelmällisen sukutiedon keräilyn. Lähes kaikki tuhoutui talvisodassa taloa poltettaessa, erityisen suurena vahinkona laaja valokuva-arkisto. Uuden yrityksen tuloksena hän kokosi ennen vuonna 1956 tapahtunutta kuolemaansa varsin laajan “Määttästiedoston”, mikä on Mikkelin Maakunta-arkistossa. Siitä on aikaisemmin julkaistu vain lyhyitä otteita eri julkaisuissa.
• Paavo Määttänen on viime vuosikymmeninä koonnut laajahkon sukutietorekisterin (sähköinen arkisto), perusosiltaan Herman Määttäsen kokoamiin tiedostoihin perustuen. Tästäkään ei ole aikaisemmin tulostettu muuta kuin otteita.
• Alli Suomi julkaisi 1999 kirjan ”Talot kylän keskellä”, joka esittää Uudenkirkon Haapalan kylän Väntinmäeltä kasvaneen Joonas Markunpoika Määttäsen sukuhaaran tarinoita ja historiaa
• Sukuseura perustettiin vuonna 2 000 Salossa. Sukukokouksia on pidetty 2 001 Tampereella, 2002 Helsingissä, 2003 Valkealassa, 2004 Halikossa, 2005 Lahdessa, 2006 Hyvinkäällä ja 2019 Forssassa.
• Sukuseura on tehnyt yhden kotiseuturetken Kannaksen ”Määttäs-seuduille” kesällä 2004.
• Sukuseuran esimiehinä ovat toimineet Juhani Määttänen 00/01, Samuli Määttänen 01/04, Martti Tapani Määttänen 04/06, Hannu Määttänen ja Hannu Määttänen.
• Sukuseura on Karjalan Liiton yhteisöjäsen, joten myös sieltä saa yhteystietoja
• Sukuseura käyttää jäsentietojen hallintaan ja tiedotukseen Yhdistysavain-sovellusta osoitteessa maattassuku.fi.

Sukuseuran hallitus kaudella 2021 - 22


Teppo Määttänen     teppo@trtiimi.fi        050 574 8226 (esimies)
Hannu Määttänen     hannu.m@teknofokus.fi        0400 601 647
Riitta Kotilainen     riitta.h.kotilainen@gmail.com    050 541 1167 (sihteeri ja taloudenhoitaja)
Kirsi Laine         kirsi.laine@pp2.inet.fi        040 755 6866 (jäsenrekisterin ylläpitäjä)
Ulla Järviö         ujarvio@gmail.com        040 755 7244 
Reetta Määttänen-Huida     reetta.maattanen-huida@hotmail.com 050 385 9988

Sukututkimus: Paavo Määttänen     paavo.maattanen@salo.salonseutu.fi    050 342 3845

 

Sukuvaakunamme tarinaa

 

Heraldinen selitys:
Punaisella kilvellä kultainen reki ja hopeinen kuusikoroinen lakiosa.

Vaakunamme valittiin viidestä kilpailuehdotuksesta sukukokouksessa 2002.

Jälkikommenttina voisi todeta lisäksi:
• Vaakunamme värit ovat varsin tyypillisiä karjalaisille vaakunoille.
• Metsäkuvio korostaa sukumme maanläheisyyttä sekä ehkä useimmin tarjottua lähtökohtaa nimellemme metsä/methä/mäthä/mättä/mättäin (Sukukirjatyössä tämä nimiselitys on arvioitu varsin epätodennäköiseksi)
• Tukeva reki yhtenä yleisenä työvälineenä kuvaa useimpien esi-isiemme "rehtejä" sisämaan ammatteja talollisina, mylläreinä,seppinä, suutareina, räätäleinä, puutavaran sahureina, krouvareina, paikallisina kauppiaina, ajureina sekä maan ja metsän tuotteiden viejinä Viipuriin ja Pietariin ym. Vaikka monet varhaisimmat tiedot Määttäsistä liittyvätkin kunnostautumiseen vainolaista vastaan, vaikka heitä aina löytyykin sotatoimista pitkin menneitä vuosisatoja ja vaikka sukumme jäsenillä on ollut useitakin rakuunatiloja, niin sotatyö rajan lähellä asuvilla oli yleensä vain "tavanomainen sivuharrastus". Tässä mielessä vältimme sotatyökaluja vaakunassamme. (Sukukirjatyössä olemme todenneet sotatyön olleen melkein ammattilaisuutta).

Sukuseuramme keskeiset tavoitteet


• Oppia tuntemaan paremmin "Määttäsjuuriamme". Tämän keskeisin osa on sukukirjamme, kokonaiskuvaus Määttästen suvusta talvisotaan saakka.
• Jäsenkunnan kasvattaminen edelleen kattavuuden parantamiseksi (nyt yli 170 jäsentä).
• Olevan ja kehittyvän sukutiedon jakelu jäsenpalveluna.
• Suvun kaikkien haarojen saaminen mukaan toimintaan.
• Yhteisen sukutiedoston kokoaminen tietopalveluksi, kotisivuille ja sukukirjaksi.
• Vuosittainen jatkuvasti ”tukevoituva” sukukokous.
• Yhteisiä retkiä Kannakselle, yms.

Otteita säännöistä

• Sukuseuramme kotipaikkana on Salo ja toimialueena koko maa.
• Sukuun katsotaan kuuluvan jokaisen Määttäsen (omalta nimeltään) sekä jokaisen, joka polveutuu Määttäsestä, vaikka muun nimisten esi-isien ketju olisikin välillä pitkä ja polveileva. Mukaan kutsutaan myös näiden aviopuolisot.
• Sukuseuran asioita hoitaa hallitus.
./..