Sukutiedoista

Y-DNA-tutkimus

Sukuseuramme on yhteistyössä muutamien "epäiltyjen" lähisukujen kanssa toteuttanut Y-DNA-tutkimusprojektin, minkä puitteissa omia testejämme on tehty 15 kpl eri sukuhaaroista ja erikseen harkituilla tarkkuustasoilla. Tuloksia voidaan pitää erittäin onnistuneina ja niistä julkaistiin perusteellinen yhteenveto 22.5.2010 Sukukirjamme täydennysosassa.Tuloksista on yhteenveto kohdassa "Sukuhistoriaa"

Kirjallisuus ja arkistot

Sukukirjamme Määttästen Suvusta (tarkemmin kohdassa Sukukirja) on tällä hetkellä keskeisin sukutietomme lähde. Muu sukutieto voi varsin hyvin nojautua siihen. 

Herman Määttäsen arkisto Mikkelin maakunta-arkistossa on varsin laaja lähdetietoarkisto. Sen keskeisin aineisto on täysin otettu huomioon sukukirjamme teossa, mutta erilaisia tietoja perhekunnista, sukuhaaroista yms on suuressa määrin jouduttu jättämään pois kirjasta. Arkistossa on lisäksi laajalti vastaavaa tietoa muista Kanneljärven itäosan suvuista, jotka keskinäisten naimakauppojen voimalla olivat vahvasti sukua keskenään. 

Määttästen sukuseuran henkilörekisteri, mitä Paavo Määttänen jatkuvasti täydentelee, kertoo sukulaisista paljon laajemmalti mm muiden esivanhempien haaroihin, tytärhaaroihin sekä 1900-luvun jälkipolviin kuin sukukirjamme määrittelyjen mukaan julkistimme. Näitä tietoja emme voi julkistaa, mutta omia sukuhaarojaan kaiveleva voi sieltä saada paljonkin apua työhönsä. 

Sukuhaarakohtaisia selvityksiä (useimmat jostakin 1800-luvun puolivälistä nykypäivään) on koottu muutamissa haaroissa ja useita näyttää olevan työn alla. Kohdassa "Sukuseura" on lähempää tietoa.

Sukukirjassamme sivulla 331 on lyhyesti tarkasteltu, mitä kaikkia tutkimattomiakin lähdetiedostoja löytyy.  Sukukirjamme pääteeman (yleiskuvaus suvustamme) sivulla voi todeta olevan olemassa moniakin hyvin mielenkiintoisia arkistoja. 

Erilaisissa äänitearkistoissa tiedämme olevan lukuisiakin sukumme jäsenten antamia haastatteluja ja kertomuksia. Vaikka useita niistä käytettiinkin sukukirjamme teossa, niiden joukosta voisi löytyä hyvinkin arvokkaita helmiä. 

Sukukirjassamme mainitut lähdeviitteet ovat valikoitu kokoelma kotiseutujamme koskevasta kirjallisuudesta. 

Unto Seppäsen kirjallisuus kuvaa elämää sukumme ydinalueella, missä myös lähes kaikki muitakin sukunimiä kantavat olivat vahvasti meille sukua. Kuten sukukirjassamme todetaan, niitä voi todella pitää "sukukirjallisuutena".

Sukutiedon harrastajia suvussamme 

Paavo Määttänen

  • Kanneljärvitietous yleensä

  • Sukumme henkilörekisteri

  • Sukutietous yleensä

Nummilankatu 33, 24100 Salo

p.  050 3423845

paavo.maattanensalo.salonseutu.fi

  

Eeva-Liisa Tenhunen

  • Muolaan historia

p. 050 3019393

karhutarsci.fi